Szervezetek

Az Aktív Sport és Edukáció Egyesület 2009-óta foglalkozik különféle sportágak fejlesztésével az utánpótlás terén. Az idei évben a Socca Országos szövetségbe léptünk be azzal a nem titkolt szándékkal,hogy megteremtsük az országos szövetség utánpótlás bázisát Magyarországon.
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) 1953-ban alakult. Az Igazgatóság alaptevékenysége során ellátja: az árvízvédelmi, a belvízvédelmi, valamint a vízhiány- és vízminőségi kárelhárítási feladatokat.
Egyesületünk 1993-ban alakult. Tagjaink fiatalok, és fiatalokat segítő pedagógusok, közösségfejlesztők. Főbb tevékenységünk a 13-25 éves korosztály kezdeményezéseinek támogatása, kompetenciáik, közösségeik fejlesztése. Működésünk során több ifjúsági közösségi tér létrejöttét, beindulását katalizáltuk. Jelenlegi elsődleges közegünk a média, azon keresztül próbálunk középiskolás és egyetemista fiatalokat elérni és őket bevonni.
A Szent-Györgyi Albert Agórában található American Corner Szeged a magyarországi American Spaces hálózat tagja. Fenntartásában szorosan együttműködik a budapesti Amerikai Nagykövetség, a Szegedi Tudományegyetem és Szeged Város Önkormányzata. A Corner célja, hogy rendezvényeivel és szolgáltatásaival közelebb hozza az amerikai kultúrát és társadalmat a helyi közösséghez. A korábbi évekhez hasonlóan az American Corner a budapesti Amerikai Nagykövetséggel közös megjelenést tervez a Civil Faluban.
Az Amigos a gyerekekért Alapítvány egyetemista önkéntesei, az Amigók, 8 éve, 5 városban és 16 kórházi egységben tesznek azért, hogy vidámságot, barátkozást és játékos tanulást csempésszenek a kórházban lévő gyerekek életébe a játékos nyelvtanulás eszközén keresztül. Az Amigók a kis korkülönbség által barátjaikként, jó hangulatú foglalkozásokat tartva tudják motiválni a gyerekeket, de mégis a felnőttek tudatosságával, odafigyelésével, példát mutatva foglalkoznak velük.
Az Árboc egyesület célja olyan platform, közösségi tér és programok létrehozása, ahol ép, fogyatékos és hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok és felnőttek olyan élményekkel, tapasztalatokkal és tudással gazdagodhatnak, amik egy testben és lélekben egészségesebb, környezetéért felelősséget vállaló társadalom megvalósulását segíti. 
A Bátor Táborban 2001 óta életeket változtatunk. Sorsfordító élményeket nyújtunk a súlyosan vagy krónikusan beteg gyerekeknek és családjaiknak, illetve azoknak a családoknak, akik elvesztették gyermeküket. Nevetést viszünk a kórházi ágyak mellé, az osztályközösségekbe és online programjainkon keresztül az otthon falai közé, hogy erőt és bátorságot adjunk a játékon és a közös élményeken keresztül a nehéz helyzetekben.
Egyesületünk 1987-ben alakult, tagjainak száma 436 fő. Négy fő tevékenységi területe a környezeti nevelés, az aktív természetvédelem, környezetvédelmi akciók és civil monitoring. Tagságunk főként oktatók és diákság, valamint különféle szakemberek. Munkájukat 15 szakosztályban végzik. Terepi bázishelyünk és oktatóközpontunk Bugacon található; projektjeink koordinációjának helyszíne Környezeti Tanácsadó Irodánk. Évente 50-70 helyi és országos projektet futtatunk.
A Daru Közhasznú Egyesület legfontosabb irányelvei a roma gyermekek és fiatalok identitásának erősítése, a közösségi élet fellendítése, a hátrányos helyzetűek életkörülményeinek javítása, a drogmegelőzés és az egészséges életre való nevelés.
A DARTKE Egyesület fenntartásában az Ötletfa Tanoda 2007 óta működik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint roma gyerekek és fiatalok szolgálatában. A közösségszervezés módszerével dolgozunk, így fiataljaink aktív részesei a programjaink kidolgozásának. Rendelkezünk egy közösségi kiskerttel, együtt gazdálkodunk és főzünk, fiataljaink kifejezetten kedvelik a közösségi programokat, melyek egy jó társasjáték, sport vagy kvíz mentén szerveződnek.
Egy kis kalandra hívunk, gyere és játssz velünk vagy készíts valami ékszert, amit már az esti partin viselhetsz. Szita technikával a magaddal hozott pólódat egy szegedi motívummal díszítheted. A Fatima Ház Alapítvány mindig tettre kész. Jó hangulatban szép dolgokat készítünk és ezzel örömet szerzünk magunknak és másoknak. De a játék sem áll tőlünk messze, mert játszani jó és hasznos. Tudtad, hogy játékon keresztül könnyebben jegyzünk meg dolgokat? Gyere és próbáld ki egy Szegedi kalandjátékban.
A Hetednapi Adventista Egyház nemzetközi szervezetként hitéleti tevékenységek mellett részt vállal a prevenciós, egészségügyi és mentálhigiénés szolgálatok területén is. Az egyház alapítványai közt oktatással, segélyezéssel és lelkigondozással kapcsolatos szervezetek is megtalálhatók, illetve több iskola és kórház is üzemeltetése alatt áll. Ezen kívül számos hazai és nemzetközi rendezvényen, fesztiválon is jelen van mentálhigiénés és egészségügyi szolgálataival.
A Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány 2008-ban jött létre, legfőbb célja a sérült, beteg emberek segítése. Ennek érdekében a Horizont és önkénteseinek tevékenysége szerteágazó: hétköznapi emberekkel, valamint cégekkel, szervezetekkel is foglalkozik, számukra a szükségeiknek megfelelően segítséget és széles körű szolgáltatásokat nyújt. Szakmai tevékenység: CsakAzértIs!Buli fogyatékkal élőknek Otthoni gyógytorna Akadálymentesítés Vászontáskák festése Adományok szétosztása
A Szegedi Jogi Egyetem berkein belül 2021-ben alakultunk. Fő tevékenységünk az Európai Unió céljainak tevékenységének ismertetése angol nyelven. Ezt számos előadás tréning vitaest megszervezésével igyekszünk elérni. Célunk az hogy Szeged diákjai tisztább képet kapjanak Európáról.
A Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ egy több létesítményben működő intézet, amelynek kutatói úttörő eljárások és terápiás módszerek fejlesztésével járulnak hozzá az egészségesebb öregedéshez. Célja, hogy az akadémiai és ipari területek között közvetítve, a molekuláris orvostudomány legújabb eszközein keresztül hozzájáruljon az öregedő magyar népesség életminőségének javításához, és az egészségügyi ellátás költségeinek csökkentéséhez
Az Igazságügyi Minisztérium Áldozatsegítő Központjaként feladatunk, hogy közreműködjünk azon ismeretek terjesztésében, melyek birtokában a civil társadalom tagjai elkerülhetik, hogy valamilyen bűncselekmény, vagy szabálysértés áldozatává váljanak.
A Keresztpont Egyesület egy érték alapú közösség, amely céljának elsősorban az ifjúság fejlesztését és a felelős értelmiségi életforma kibontakoztatását jelölte meg. Három projektben van jelen a szervezet: Felnőtté válás program néven egy egyetemisták kommunikációját és társas kapcsolatait segítő programot indítottunk. Keresztpont esték címen egy értékalapú előadássorozatot hoztunk létre. Valamint felvállaltuk továbbá a méltányos kereskedelem megismertetését célzó komplex tevékenységet.
A Kiút Alapítvány 2005 óta a szenvedélybetegek absztinens életmódjának kialakítását, társadalomba való visszailleszkedését segíti, valamint a nem függő személyek számára megelőző, felvilágosító tevékenységet végez, díjmentesen, névtelenséget biztosítva.
A Komplex Fogyatékos Ellátásért Alapítvány 2019-ben alakult Szegeden. Az alapítvány Szegeden a Gemma Központ épületében működik. Az Alapítvány célja a Gemma Központ intézményeibe járó gyermekek, fiatal felnőttek minél magasabb szintű ellátásának biztosítása, ezen intézmények támogatása, fejlesztése. Kiemelt jelentőségű tevékenységünk tanulóink egészségének megőrzése, javítása, rehabilitációjának elősegítése, képességfejlesztése, társadalmi beilleszkedésének, esélyegyenlőségének elősegítése.
A Látássérültek Délalföldi Egyesületének célja a Csongrád-Csanád megyében élő vak, alig látó vagy gyengén látó személyek és a fogyatékossággal élők egyéni és közösségi érdekvédelmének elősegítése, integrációjuk támogatása, a közösségi élet hétköznapjaiban történő részvétel megkönnyítése. E célok megvalósulásához elengedhetetlen az őket körülvevő látó társadalom érzékenyítése, szemléletformálása, az ő segítő és toleránsabb hozzáállásuk kialakítása.
A Magyar Innovációs Szövetség egy olyan szervezet, amely az innováció elősegítése és támogatása érdekében dolgozik Magyarországon 1990 óta. A MISZ minden évben vállalatoknak kiírja és lebonyolítja a Magyar Innovációs Nagydíjat, valamint elkötelezett a tehetséggondozás iránt, így immáron 32. éve bonyolítja le az Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát.
A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaság 1863-ban alakult és jelenleg már 191 országban van jelen. A Magyar Vöröskereszt 1881-ben jött létre. Főbb tevékenységei a véradásszervezés, szociális segítségnyújtás, katasztrófa-készenlét és válaszadás, keresőszolgálat, elsősegélynyújtás, menekültügy, ifjúsági munka és az egészségnevelés.
Az aHang 2018-ban jött létre, hogy különböző helyi és országos társadalmi, közéleti ügyeket hangosítson fel. Az aHang platformon keresztül bárki változásokat érhet el: pár kattintással aláírhatsz petíciókat, megszólíthatsz döntéshozókat és népszerűsíthetsz helyi, országos vagy nemzetközi ügyeket. Az elmúlt években olyan fontos ügyekben álltunk ki, mint például az oktatás, a környezetvédelem, a lakhatás vagy a választások tisztasága!
A Mátrix Közhasznú Alapítvány 2003 óta szociális, környezetvédelmi, egészséges életmódot segítő, jótékonysági, oktató-nevelő, kulturális tevékenységeket folytat. A szervezet támogatja a hátrányos helyzetű emberek és családok boldogulását. Tevékenységeink értéket teremtenek, példát mutatnak, problémák megoldását segítik elő. Az alapítvány prevenciós programjai lakossági együttműködés révén sikeresek.
A Mensa egy nemzetközi egyesület, amelyet 1946-ban alapítottak Angliában. Közel 145 ezer tagja van a világ száz országában. Hazai szervezete a Mensa HungarIQa, több mint 4600 taggal. Célja, hogy összefogja a magas intelligenciájú embereket, tekintet nélkül korukra, nemükre, származásukra, vagy társadalmi helyzetükre. A szervezet igyekszik tudatosítani és népszerűsíteni az intelligenciát, mint értéket, nem utolsósorban pedig ösztönző közeget, színes és aktív közösséget biztosít a tagjainak.
A Mindset Pszichológia közérthető módon juttatja el hozzád a pszichológiát nap mint nap, segít válaszokat találni kérdéseidre, és együtt gondolkodik veled dilemmáidon. Keress bennünket, beszélgessünk - mi elkísérünk a fejlődés útján, legyen az az állomás éppen egy cikk, podcast, workshop, vagy egyéni tanácsadás.
A Móra Ferenc Múzeum fontos küldetésének tartja, hogy a magyar kultúra bemutatása mellett más népek kultúráját is láthatóvá tegye kiállításai révén. Az idei évben A kínai agyaghadsereg, valamint a korszak régészeti emlékei kerülnek bemutatásra múzeumunkban. Ehhez kapcsoljuk a civil faluban végzett tevékenységünket is.
A Motiváció Műhely egy olyan közösség, amelynek tagjaiként egy szolidáris, nyitott, fenntarthatóan működő, igazságos társadalomért dolgozunk. Kiemelt célunk a társadalmi párbeszéd támogatása, a különböző társadalmi csoportokkal szembeni előítéletek, sztereotípiák, tévhitek lebontása, valamint az esélyegyenlőség előmozdítása. Fontos számunkra az aktív állampolgárság és a társadalmi felelősségvállalás gondolatának terjesztése.
Az MCSME 40 éve végzi érdekvédelmi tevékenységét. Szolgáltatásaival a mozgásukban korlátozott embereket és minden, megváltozott munkaképességű embert szeretne segíteni. Információt nyújt, jogi tanácsadást és változatos szolgáltatásokat kínál.
A Nem Adom Fel Alapítvány, budapesti székhellyel rendelkező szervezet, melynek részeként 2014-ben Szegeden is létrejött egy helyi érzékenyítő tagszervezet, ahol jelenleg 30 fő megváltozott munkaképességű kolléga dolgozik és 4 önzetlen, lelkes önkéntes tevékenykedik. Büszkék vagyunk arra, hogy valamennyi kollégánk fogyatékossággal élő, és minden feladatot ők látnak el, mely a csapat életében felmerül.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület 1999 óta működik. A közhasznú egyesület állatmentéssel foglalkozik, szemléletformáló programokat folytat, környezeti nevelésben, környezetvédelmi - PR tevékenységet lát el annak érdekében, hogy az állattartói kultúra fejlődhessen, illetve kevesebb legyen a feleslegesen szaporított, utcára dobott állatok száma.
Magyarország legforróbb tech-bulvár műsora - Tálas Péter Csongorral és Fabó Gergővel - nem csak tech-rajongókank!
Társadalomkutatás, ismeretterjesztés, szemléletformálás - e három szóval foglalható össze az egyesület aktív társadalomformáló tevékenysége. Kutatásaink sokoldalúan felhasználhatók az azt igénybe vevőknek. Ismeretterjesztő tevékenységünk a társadalmi kérdések iránt érdeklődők számára nyújt lehetőséget. Szemléletformálásunkon keresztül egy nyitott, toleráns, aktív és önálló egyének alkotta társadalom létrejöttéhez járulunk hozzá, megteremtve egy békés, egységes és prosperáló közösséget.
Fő profilunk a fiatalokkal foglalkozó, valamint a fiatalokat célcsoportnak tekintő társterületek szakembereinek támogatása. Kiemelt célunk, hogy szemléletformálás keretében a felnőtt társadalom szereplői, család, rokonok, szakemberek, társszakmák képviselői lehetőségként, erőforrásként tekintsenek a fiatalokra, akik a generációváltásoknak köszönhetően mindig megújulnak, ezáltal a korábban működő és bevált módszerek már nem feltétlenül válnak be egy-egy ilyen váltást követően.
A telefonos lelkisegély szolgálat a 116-123 ingyenes hívószámon állandóan elérhető. Feladata az öngyilkosság-megelőzés, krízisintervenció, mentálhigiénés segítés. A speciálisan képzett 30 önkéntes ügyelő évente 15-16 ezer hívást fogad, havi 30-40 óra ügyelettel. Jó közösség, szupervízió és szakmai támogatás támogatja munkájukat. A Velem Lehet Beszélgetni program a mindennapi beszélgetéseket ösztönzi kommunikációs játékokkal, kihívásokkal, az offline kapcsolódást segítő programokkal.
Sclerosis Multiplexes Betegek Csongrád-Csanád Megyei Egyesülete 2001-ben alakult. Nem vagyunk nagy egyesület ugyan, de Csongrád-Csanád megyében már több, mint húsz éve törekszünk a Sclerosis Multiplexes betegek, valamint a mozgáskorlátozott és fogyatékkal élők életét könnyebbé tenni, őket és családjukat támogatni, változatos programokkal, ismeretterjesztéssel csakúgy, mint közös foglalkozások, tornák, kirándulások valamint közösségépítő tevékenységek megvalósításával.
A Somogyi-könyvtár 140 éves múltra tekint vissza. Intézményünk a Dóm téri központi épületben, 13 fiókkönyvtárban és számos kitelepülésen, kulturális rendezvényen biztosítja az információhoz és a tudáshoz való szabad, korlátozások nélküli hozzáférést. A Somogyi-könyvtár 2009 óta aktívan képviselteti magát a Szegedi Ifjúsági Napok Civil Falujában. Intézményünk a város kultúréletében érdemben kiépített sok éves múltjára alapozva települ ki a fesztiválra minden évben.
Az SZKTT Egyesített Szociális intézmény Szeged város, valamint kistérsége számára nyújtja komplex módon a szociális szolgáltatások széles palettáját (tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, nappali ellátás, idősek nappali ellátása, szenvedélybetegek szakosított ellátása, rehabilitációs és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények).
A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Magyarország egyik legnagyobb gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményrendszere. Jelenleg több mint 6000 családjából kiemelt fiatalról gondoskodik gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban.
Szervezetünk Csongrád-Csanád vármegyében 2003 óta képviseli az autista és más fogyatékos személyek és családjaik érdekeit, illetve számukra személyre szabott és közösségi szolgáltatásokat nyújtunk az őket ellátó rendszer szereplőivel együttműködve az életminőségük javítása érdekében. Célunk a fogyatékos személyek jogainak érvényre juttatása, esélyegyenlőségük, önálló életvitelük és a társadalmi életben való aktív részvétellük előmozdítása.
Szegeden 1997 év óta kezdtük meg működésünket. Az elmúlt években sok változáson estünk át változott a nevünk, fenntartónk, feladataink is bővültek. Egyik legfontosabb feladatunk a jelzőrendszer működtetése, így napi kapcsolatban állunk köznevelési intézményekkel, hatóságokkal, egészségügyi szolgáltatókkal, civil egyházi szervezetekkel, stb. Feladatunk jelentős részét a gyermekvédelmem körébe tartozó esetek teszik ki. de számos esetben segítünk idős magukról gondoskodni nem tudó személyekről is.
A Család- és Gyermekjóléti Központ küldetése, hogy szolgáltatásaival enyhítse a szociális problémákkal küzdők gondjait, képviselje a kiszolgáltatottak, védje és segítse a gyermekeket, fiatalokat. Prevenciós célú egyéni/csoportos/közösségi szociális segítő munkát biztosítunk, melynek célja az elsődleges prevenció segítése, megerősítése, a gyermekek és fiatalok szociális jólétének javítása, egységes szemléleten alapuló szociális segítségnyújtás megszervezése.
Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért. Önkéntes programokat és akciókat szervezünk minden korosztály számára, segítjük az önkéntessé válást, információt nyújtunk. Ahhoz, hogy jó önkéntes lehetőségek legyenek, jó fogadóhelyek is kellenk, így felkészítjük a szervezeteket, intézményeket az önkéntesek fogadására. Célunk még, hogy a civilek munkáját közelebb hozzuk az emberekhez, és a civil szervezeteket is fejlesszük szemináriumokkal, népszerűsítési lehetőségekkel.
Azért dolgozunk, hogy Magyarországon mindenkinek érvényesülhessenek az alapvető jogai, mindezt állami szervektől és pártoktól függetlenül tesszük. Kampányokkal, műhelyekkel és tájékoztató anyagokkal igyekszünk elérni, hogy minél többen megismerjék és megvédhessék jogaikat. Ingyenes jogsegélyszolgálatunkon keresztül lehet tőlünk tanácsot és segítséget kérni egészségügy, női önrendelkezés, oktatás, részvétel a közügyekben, magánélet védelme, diszkrimináció témáiban.
A Tourism Club of Szeged a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának első turizmus-vendéglátással foglalkozó diákszervezete, amely egy franchise rendszer alapján működik, ernyőszervezetünk a Youth Business Group Egyesület. A Tourism Club Magyarország legnagyobb turisztikai tehetséggondozó és vezetőképző közössége. Közösségünk kifejezetten támogató és összetartó, létszámunk pedig egyre csak növekszik. #careerflight #alwaysallin
A TI Magyarország független civil szervezetként már több mint 15 éve küzd a korrupciómentes, átlátható és tiszta közéletért. Nyomon követjük a közpénzek felhasználásával, az közérdekű adatok hozzáférhetőségével, és a bejelentővédelemmel kapcsolatos jogszabályi változásokat, és jelezzük a feltárt visszásságokat a megfelelő hazai és nemzetközi szerveknek. A hangunkat nemcsak a közpénzekkel kapcsolatos visszaélések, de a jogállamiság és az információszabadság témájában is rendszeresen hallatjuk.
A Tudatos Ifjúságért Alapítvány célja közvetlenül segíteni a társadalmon, kiemelten a fiatalok helyzetén. A szervezet a hazai tevékenységen túl, kiemelt hangsúlyt fordít a nemzetközi mobilitási projektek lebonyolítása, valamint külföldi fiatalok fejlesztésére, így a szervezet megalakulása óta több mint 25 nemzetközi projektet bonyolított le, emellett több mint 30 országra kiterjedő nemzetközi partneri hálózattal rendelkezik.
A vakok és Gyengénlátók Csongrád-Csanád Megyei Egyesülete elsősorban a működési területén élő látássérült személyek érdekeinek képviseletét, életviteli nehézségeik és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézését végzi. Emellett rendszeres szabadidős programok szervezésével segíti tagjai integrálódását. Ezek minden esetben önkéntesek bevonásával történnek. Amennyiben szívesen csatlakoznál önkénteseink csapatához, keress minket egyesületünk elérhetőségein.
A Várva Várt Alapítványban célunk, hogy a várandósságuk miatt válságba került nőknek minden szükséges információt és támogatást megadjunk, hogy tudatos döntéseket hozhassanak az életük egyik legnehezebb időszakában. Fő célunk, hogy a gyermekek a vér szerinti családjukban nevelkedhessenek, ha ez mégsem lehetséges, akkor nyílt örökbefogadás által segítünk megtalálni számukra a szerető családot.